جمعه , دی ۲۸ ۱۳۹۷

سوالی دارید؟ پشتیبانی سایت در تلگرام

آخرین نوشته ها

دی, ۱۳۹۷

 • ۱۷ دی

  Barbell rack pull ، رک پول ، ددلیفت نیمه

  Barbell rack pull ، رک پول ، ددلیفت نیمه

  رک پول یا ددلیفت نیمه نام تخصصی : Barbell rack pull جزئیات تمرین Barbell Rack ، رک پول ، ددلیفت نیمه  گروه عضلانی اصلی: پشت گروه های دیگر عضلانی: سینه، سرینی نوع: قدرتی عملکرد : ترکیبی ف چند مفصلی تجهیزات: هالتر، دستگاه اسمیت یا سکوی اسکوات دشواری: متوسط گروه عضلانی هدفمند چگونه انجام تمرین Barbell Rack ، رک پول …

  ادامه نوشته »
 • ۱۵ دی

  Barbell Lying Cambered Row زیربغل خوابیده روی میز با هالتر

  Barbell Lying Cambered Row زیربغل خوابیده روی میز با هالتر

   زیربغل خوابیده روی میز با هالتر نام تخصصی : Barbell Lying Cambered Row جزئیات  تمرین Barbell Lying Cambered Row زیربغل خوابیده روی میز با هالتر  گروه عضلانی اصلی: پشت گروه عضلانی جزئیات: لات (زیر بغل ) سایر گروه های عضلانی: دوسر بازو نوع تمرین : قدرت عملکرد : ایزوله ، تفکیک  تجهیزات: هالتر، نیمکت دشواری: مبتدی گروه عضلانی …

  ادامه نوشته »
 • ۱۳ دی

  Barbell Incline Bench Pull ، زیر بغل هالتر روی میز بالا سینه

  Barbell Incline Bench Pull ، زیر بغل هالتر روی میز بالا سینه

  زیر بغل هالتر روی میز بالا سینه نام تخصصی : Barbell Incline Bench Pull جزئیات تمرین  زیر بغل هالتر روی میز بالا سینه گروه عضلانی اصلی: پشت گروه اصلی  عضلانی: ترپزیوس (کول) سایر گروه های عضلانی درگیر : دوسر بازو (جلو بازو ) نوع: قدرت مکانیک: تفکیک تجهیزات: نیمکت، هالتر دشواری: متوسط     چگونگی انجام تمرین  …

  ادامه نوشته »
 • ۱۱ دی

  Barbell High Inverted Row ، زیر بغل هالتر معکوس

  Barbell High Inverted Row ، زیر بغل هالتر معکوس

  زیر بغل هالتر معکوس نام تخصصی Barbell High Inverted Row   گروه عضلانی اصلی: پشت سایر گروه های عضلانی: دوسر، شانه نوع: قدرت مکانیک: ترکیب تجهیزات: هالتر، ماشین – قدرت دشواری: متوسط چگونه انجام زیر بغل هالتر معکوس مراحل: ۱٫) با استفاده از پایه دستگاه اسکوات یا استفاده از هالتر و چنگک دستگاه اسمیت ابتدا برای خود …

  ادامه نوشته »
 • ۹ دی

  Barbell Good Morning ، سلام ژاپنی با هالتر

  Barbell Good Morning ، سلام ژاپنی با هالتر

  سلام ژاپنی با هالتر نام تخصصی : Barbell Good Morning   جزئیات تمرین سلام ژاپنی با هالتر  گروه عضلانی اصلی: پشت ،راسته ستون فقرات گروه کمکی  عضلانی: پشت پا سایر گروه های عضلانی: Glutes ، سرینی نوع: قدرت عملکرد : ترکیبی ،چند مفصلی تجهیزات: هالتر دشواری: مبتدی چگونه انجام تمرین سلام ژاپنی با هالتر   تمرین سلام ژاپنی با هالتر …

  ادامه نوشته »