شنبه , بهمن ۲۷ ۱۳۹۷

سوالی دارید؟ پشتیبانی سایت در تلگرام

خانه / آموزش حرکات / تمرینات پشت و زیربغل

تمرینات پشت و زیربغل

Wide Grip Pulldown Behind The Neck لت زیر بغل از پشت ، زیر بغل سیمکش عمودی از پشت

Wide Grip Pulldown Behind The Neck لت زیر بغل از پشت ، زیر بغل سیمکش عمودی از پشت

لت زیر بغل از پشت ، زیر بغل سیمکش عمودی از پشت نام تخصصی :  Wide Grip Pulldown Behind The Neck   جزئیات تمرین لت زیر بغل از پشت ، زیر بغل سیمکش عمودی از پشت گروه عضلانی اصلی: پشت گروه تفریحی عضلانی: لت ها گروه های درگیر عضلانی: سرشانه،پشت،جلو بازو نوع: قدرتی مکانیک: ترکیب …

ادامه نوشته »

Cable V Bar Standing Row ، پارویی وی بار ایستاده

Cable V Bar Standing Row ، پارویی وی بار ایستاده

پارویی وی بار ایستاده ، قایقی V بار ایستاده نام تخصصی : Cable V Bar Standing Row جزئیات تمرین Cable V Bar Standing Row ، پارویی وی بار ایستاده  گروه عضلانی اصلی: پشت  نوع: قدرتی مکانیک: تک مفصلی  تجهیزات: ماشین سیمکش دسته وی بار  گروه عضلانی هدفمند چگونگی انجام تمرین Cable V Bar Standing Row ، پارویی …

ادامه نوشته »

Cable V Bar Pull Down ، لت زیر بغل وی بار ، سیمکش زیر بغل عمود با دوبل

Cable V Bar Pull Down ، لت زیر بغل وی بار ، سیمکش زیر بغل عمود با دوبل

لت زیر بغل وی بار ، سیمکش زیر بغل عمود با دسته دوبل  نام تخصصی : Cable V Bar Pull Down   جزئیات تمرین Cable V Bar Pull Down ، لت زیر بغل وی بار ، سیمکش زیر بغل عمود با طناب  گروه عضلانی اصلی:  پشت گروه تفریحی عضلانی: لت ها ( …

ادامه نوشته »

Cable Upper Row ، زیر بغل پارویی سیمکش بالا

Cable Upper Row ، زیر بغل پارویی سیمکش بالا

زیر بغل پارویی سیمکش روی سینه  نام تخصصی Cable Upper Row گروه عضلانی اصلی:پشت نوع: قدرت مکانیک: جداسازی تجهیزات: دستگاه سیمکش یا پارویی و دسته دشواری: مبتدی چگونه انجام تمرین Cable Upper Row ، زیر بغل پارویی سیمکش بالا مراحل: ۱٫) بر روی نیمکت دستگاه بنشینید و یک دسته یا طناب را به دستگاه متصل …

ادامه نوشته »

Cable Underhand Pull Down ، لت زیر بغل دست جمع مچ برعکس

Cable Underhand Pull Down ، لت زیر بغل دست جمع مچ برعکس

لت زیر بغل دست جمع مچ برعکس نام تخصصی : Cable Underhand Pull Down   جزئیات تمرین Cable Underhand Pull Down ، لت زیر بغل دست جمع مچ برعکس  گروه عضلانی اصلی: پشت و زیر بغل گروه تفریحی عضلانی: لت ها ( پشتی بزرگ ) سایر گروه های عضلانی: دوسر نوع: قدرت مکانیک: ترکیب چند مفصلی تجهیزات: دستگاه …

ادامه نوشته »

Cable Standing Row ، زیر بغل پارویی ایستاده سیمکش با دسته دوبل

Cable Standing Row ، پارویی ایستاده سیمکش با دسته دوبل

 زیر بغل پارویی ایستاده سیمکش با دسته دوبل  نام تخصصی : Cable Standing Row     جزئیات تمرین  Cable Standing Row ، زیر بغل پارویی ایستاده سیمکش با دسته دوبل  گروه عضلانی اصلی: پشت نوع: قدرتی مکانیک: جداسازی تجهیزات:دستگاه سیمکش – دسته دوبل دشواری: مبتدی   گروه عضلانی هدفمند چگونه انجام تمرین  Cable Standing …

ادامه نوشته »

Cable Straight Arm Push Down ُ زیر بغل ایستاده سیمکش دست صاف از جلو

Cable Straight Arm Push Down ُ زیر بغل ایستاده سیمکش دست صاف از جلو

زیر بغل ایستاده سیمکش دست صاف از جلو نام تخصصی : Cable Straight Arm Push Down جزئیات تمرین  Cable Straight Arm Push Down ُ زیر بغل ایستاده سیمکش دست صاف از جلو  گروه عضلانی اصلی: پشت گروه عضلانی دقیق: Delts گروه های دیگر عضلانی: Triceps نوع: قدرت مکانیک: ترکیب چند مفصلی تجهیزات: ماشین – قدرت دشواری: مبتدی گروه …

ادامه نوشته »

Cable Standing One Arm Row ، زیر بغل پارویی سیمکش تک دست ایستاده

زیر بغل پارویی سیمکش تک دست ایستاده نام تخصصی : Cable Standing One Arm Row جزئیات تمرین Cable Standing One Arm Row ، زیر بغل پارویی سیمکش تک دست ایستاده  گروه عضلانی اصلی: پشت سایر گروه های عضلانی: دوسر، شانه نوع: قدرتی مکانیک: ترکیب تجهیزات: ماشین – قدرت دشواری: مبتدی گروه عضلانی هدفمند چگونه انجام تمرین Cable Standing One …

ادامه نوشته »

Cable Rope Lat Pull Down ، لت زیر بغل با طناب ، زیر بغل سیمکش عمودی با طناب

Cable Rope Lat Pull Down ، لت زیر بغل با طناب ، زیر بغل سیمکش عمودی با طناب

لت زیر بغل با طناب ، زیر بغل سیمکش عمودی با طناب نام تخصصی :  Cable Rope Lat Pull Down   گروه عضلانی اصلی:  پشت و زیر بغل (لت ها ) Latissimus Dorsi سایر گروه های عضلانی: دوسر، شانه (Teres Major, Middle and Lower Trapezius, Rhomboids, Levator Scapulae, Posterior Deltoid, Sternal (Lower) …

ادامه نوشته »

Cable Rope Extension Incline Bench Row ، زیر بغل سیم کش با طناب روی میز بالا سینه قرقره پایین

Cable Rope Extension Incline Bench Row ، زیر بغل سیم کش با طناب قرقره پایین

 نام تخصصی : Cable Rope Extension Incline Bench Row ، زیر بغل سیم کش با طناب روی میز بالا سینه قرقره پایین گروه عضلانی اصلی:پشت و زیر بغل سایر گروه های عضلانی: دوسر بازو نوع: قدرتی مکانیک: چند مفصلی تجهیزات:میز بالا سینه ، طناب ، دستگاه سیم کش دشواری: متوسط گروه عضلانی هدفمند چگونه …

ادامه نوشته »