سوالی دارید؟ پشتیبانی سایت در تلگرام

خانه / آموزش حرکات

آموزش حرکات

ساعد دمبل خوابیده به پهلو ( چرخش خارجی )  Dumbbell Lying Supination

نام تمرین : ساعد دمبل خوابیده به پهلو ( چرخش خارجی) نام تخصصی تمرین :  Dumbbell Lying Supination   جزئیات تمرین  گروه عضلانی اصلی: ساعد نوع تمرین : قدرتی مکانیک:تک مفصلی تجهیزات: دمبل، نیمکت دشواری: متوسط گروه عضلانی هدف نحوه انجام تمرینات مراحل: یک دمبل در دست بگیرید و بر روی یک نیمکت دراز بکشید بازو …

ادامه نوشته »

ساعد سیمکش نشسته روی میز (کف دست رو به بالا ) Cable Wrist Curl

نام تمرین : ساعد سیمکش نشسته روی میز (کف دست رو به بالا ) نام تخصص تمرین :  Cable Wrist Curl   جزئیات تمرین  گروه عضلانی اصلی: ساعد نوع: قدرت مکانیک: جداسازی تجهیزات: دستگاه سیمکش ، نیمکت ، دستگیره پشت بازو دشواری: مبتدی گروه عضلانی هدف نحوه انجام تمرین     مراحل:   ۱٫) روی نیمکت نشستهبازوهای …

ادامه نوشته »

جلو پا دستگاه

جلو پا دستگاه شیوه اجرا:   ۱-      روی دستگاه نشسته مچ پا را زیر بالشتک لوله ای شکل بگذارید   ۲-      پاها را تا جایی که زانو راست شود بالا بیاورید   ۳-      پاها را به وضعیت شروع برگردانید تا زانوها به اندازه نود درجه خم شوند   عضلات درگیر …

ادامه نوشته »

ساعد سیمکش ایستاده از پشت ، Cable Standing Behind the Back Wrist Curl

نام تمرین : ساعد سیمکش ایستاده از پشت نام تخصصی تمرین : Cable Standing Behind the Back Wrist Curl   ورزش جزئیات گروه عضلانی اصلی: ساعد نوع تمرین : قدرتی مکانیک: تک مفصلی تجهیزات: ماشین سیمکش ، دستگیره پشت بازو دشواری: مبتدی   گروه عضلانی هدفمند نحوه انجام تمرین         مراحل:   ۱٫) …

ادامه نوشته »

ساعد سیمکش نشسته مچ معکوس ( کف دست رو به پایین ) Cable Seated Reverse Grip Wrist Curl

نام تمرین : ساعد سیمکش نشسته مچ معکوس ( کف دست رو به پایین ) نام تخصصی تمرین :Cable Seated Reverse Grip Wrist Curl     جزئیات تمرین        گروه عضلانی اصلی: ساعد عضلات کمکی : طویل زند بالای ، باز کننده مچ دست نوع تمرین : قدرتی مکانیک:تک مفصلی تجهیزات:نیمکت …

ادامه نوشته »

جلو بازو سیمکش لاری دست برعکس ، Cable Reverse Preacher Curl

نام تمرین : جلو بازو سیمکش لاری دست برعکس ، جلو بازو سیمکش لاری مچ معکوس نام تخصصی تمرین :  Cable Reverse Preacher Curl    جزئیات تمرین  گروه عضلانی اصلی: ساعد براکیورادیالیس سایر گروه های عضلانی: دوسر ، براکیالیس نوع تمرین : قدرتی مکانیک: تک مفصلی تجهیزات: Bench، Machine – Strength دشواری: مبتدی گرو ه هدف عضلانی نحوه انجام …

ادامه نوشته »

جلو باو ساعد مچ برعکس تک دست ، ساعد جلو بازویی تک دست ، Cable Reverse One Arm Curl

نام تمرین : جلو باو ساعد مچ برعکس تک دست ، ساعد جلو بازویی تک دست نام تخصصی تمرین : Cable Reverse One Arm Curl      ورزش جزئیات گروه عضلانی اصلی: ساعد نوع: قدرت مکانیک: جداسازی تجهیزات: ماشین – قدرت دشواری: مبتدی گروه عضلانی هدف نحوه انجام تمرین مراحل: ۱٫) قرقره سیمکش را در پایین تنطیم …

ادامه نوشته »

جلو بازو سیمکش ایستاده مچ معکوس ، جلو بازو ساعد سیمکش ایستاده ، Cable Reverse Grip Curl

جلو بازو سیمکش ایستاده مچ معکوس ، جلو بازو ساعد سیمکش ایستاده ، Cable Reverse Grip Curl

نام تمرین  : جلو بازو سیمکش ایستاده مچ معکوس ، جلو بازو ساعد دست برعکس سیمکش ایستاده نام تخصصی تمرین : Cable Reverse Grip Curl جزئیات تمرین گروه عضلانی اصلی: ساعد عضلات اصلی : بازکننده های ساعد ، بازکننده های انگشتان . عضلات کمکی : دو سر بازویی ، بازویی زند زبرین ، بازویی قدامی …

ادامه نوشته »

ساعد هالتر نشسته ( کف دست رو به بالا )، Barbell Seated Palms Up Wrist Curl

ساعد هالتر نشسته کف دست رو به بالا

نام تمرین : ساعد هالتر نشسته ( کف دست رو به بالا ) نام تخصصی تمرین :  Barbell Seated Palms Up Wrist Curl   جزئیات تمرین  گروه عضلانی اصلی: ساعد عضلات اصلی : خم کننده های ساعد . عضلات کمکی : خم کننده های انگشتان دست . نوع تمرین : قدرت مکانیک: تک مفصلی تجهیزات: هالتر  و نیم …

ادامه نوشته »

ساعد هالتر نشسته مچ برعکس ( مچ معکوس ) Barbell Seated Palms Down Wrist Curl

فیلم آموزشی تمرین ساعد هالتر نشسته مچ برعکس ( مچ معکوس ) Barbell Seated Palms Down Wrist Curl

نام تمرین : ساعد هالتر نشسته مچ برعکس ( مچ معکوس ) نام تخصصی تمرین : Barbell Seated Palms Down Wrist Curl عضلات درگیر در تمرین ساعد هالتر نشسته مچ برعکس عضلات اصلی : بازکننده های ساعد عضلات کمکی: بازکننده ها و خم کننده های انگشتان دست نوع تمرین : قدرتی مکانیک: تک مفصلی …

ادامه نوشته »