جمعه , دی ۲۸ ۱۳۹۷

سوالی دارید؟ پشتیبانی سایت در تلگرام

خانه / آموزش حرکات

آموزش حرکات

Cable Palm Rotational Row ، زیر بغل خم سیمکش تک دست مچ چرخشی

زیر بغل تک خم با سیمکش ، زیر بغل اره ای با سیمکش ،Unilateral Row

زیر بغل خم سیمکش تک دست مچ چرخشی نام تخصصی : Cable Palm Rotational Row جزئیات تمرین Cable Palm Rotational Row ، زیر بغل خم سیمکش تک دست مچ چرخشی  گروه عضلانی اصلی: پشت و زیر بغل نوع: قدرت مکانیک: تک مفصلی تجهیزات: کابل دستگاه سیمکش با قر قره از پایین دشواری: متوسط گروه عضلانی هدفمند چگونه …

ادامه نوشته »

Cable Elevated Rows ، زیر بغل قایقی با دسته دوبل

Cable Elevated Rows ، زیر بغل قایقی با دسته دوبل

زیر بغل قایقی با دسته دوبل نام تخصصی تمرین : Cable Elevated Rows جزئیات تمرین Cable Elevated Rows ، زیر بغل قایقی با دسته دوبل   نوع حرکت: قدرتی  عضله اصلی: پشتی بزرگ ، ذوزنقه ای  عضلات کمکی: تحت خاری ، دلتوئید خلفی ، ذوزنقه ای ، ساعد ، گرد بزرگ ، گرد کوچک  تجهیزات لازم: دستگاه …

ادامه نوشته »

Cable Deadlift ، ددلیفت با سیمکش

ددلیفت با سیمکش نام تخصصی تمربن  : Cable Deadlift ددلیفت با سیمکش تمرینی ایزوله برای تقویت عضلات سرینی و چهار سر ران و همسترینگ و راسته ستون فقرات میباشد که با توجه به نوع تمرین افراد مبتدی بیشتر میتوانند این تمرین را جایگزین تمرینات با وزنه آزاد کنند تا زمانی که …

ادامه نوشته »

Barbell Reverse Grip Bent Over Row ،زیر بغل هالتر مچ برعکس

Barbell Reverse Grip Bent Over Row ،زیر بغل هالتر مچ برعکس

زیر بغل هالتر مچ برعکس  نام تخصصی : Barbell Reverse Grip Bent Over Row جزئیات تمرین  Barbell Reverse Grip Bent Over Row ،زیر بغل هالتر مچ برعکس گروه عضلانی اصلی:پشت گروه تفریحی عضلانی: لت ها و ترابزیوس سایر گروه های عضلانی: دوسر، شانه نوع تمرین: قدرتی عملکرد : چند مفصلی تجهیزات: هالتر دشواری: متوسط   گروه …

ادامه نوشته »

Barbell One Arm Bent Over Row زیر بغل هالتر خم تک دست

زیر بغل هالتر خم تک دست نام تخصصی :Barbell One Arm Bent Over Row   جزئیات تمرین  Barbell One Arm Bent Over Row زیر بغل هالتر خم تک دست گروه عضلانی اصلی: پشت نوع تمرین : قدرتی عملکرد : تفکیک تجهیزات: هالتر دشواری: متوسط گروه عضلانی هدفمند چگونه انجام ورزش مراحل: ۱٫) با گرفتن یک هالتر …

ادامه نوشته »

Barbell rack pull ، رک پول ، ددلیفت نیمه

Barbell rack pull ، رک پول ، ددلیفت نیمه

رک پول یا ددلیفت نیمه نام تخصصی : Barbell rack pull جزئیات تمرین Barbell Rack ، رک پول ، ددلیفت نیمه  گروه عضلانی اصلی: پشت گروه های دیگر عضلانی: سینه، سرینی نوع: قدرتی عملکرد : ترکیبی ف چند مفصلی تجهیزات: هالتر، دستگاه اسمیت یا سکوی اسکوات دشواری: متوسط گروه عضلانی هدفمند چگونه انجام تمرین Barbell Rack ، رک پول …

ادامه نوشته »

Barbell Lying Cambered Row زیربغل خوابیده روی میز با هالتر

Barbell Lying Cambered Row زیربغل خوابیده روی میز با هالتر

 زیربغل خوابیده روی میز با هالتر نام تخصصی : Barbell Lying Cambered Row جزئیات  تمرین Barbell Lying Cambered Row زیربغل خوابیده روی میز با هالتر  گروه عضلانی اصلی: پشت گروه عضلانی جزئیات: لات (زیر بغل ) سایر گروه های عضلانی: دوسر بازو نوع تمرین : قدرت عملکرد : ایزوله ، تفکیک  تجهیزات: هالتر، نیمکت دشواری: مبتدی گروه عضلانی …

ادامه نوشته »

Barbell Incline Bench Pull ، زیر بغل هالتر روی میز بالا سینه

Barbell Incline Bench Pull ، زیر بغل هالتر روی میز بالا سینه

زیر بغل هالتر روی میز بالا سینه نام تخصصی : Barbell Incline Bench Pull جزئیات تمرین  زیر بغل هالتر روی میز بالا سینه گروه عضلانی اصلی: پشت گروه اصلی  عضلانی: ترپزیوس (کول) سایر گروه های عضلانی درگیر : دوسر بازو (جلو بازو ) نوع: قدرت مکانیک: تفکیک تجهیزات: نیمکت، هالتر دشواری: متوسط     چگونگی انجام تمرین  …

ادامه نوشته »

Barbell High Inverted Row ، زیر بغل هالتر معکوس

Barbell High Inverted Row ، زیر بغل هالتر معکوس

زیر بغل هالتر معکوس نام تخصصی Barbell High Inverted Row   گروه عضلانی اصلی: پشت سایر گروه های عضلانی: دوسر، شانه نوع: قدرت مکانیک: ترکیب تجهیزات: هالتر، ماشین – قدرت دشواری: متوسط چگونه انجام زیر بغل هالتر معکوس مراحل: ۱٫) با استفاده از پایه دستگاه اسکوات یا استفاده از هالتر و چنگک دستگاه اسمیت ابتدا برای خود …

ادامه نوشته »

Barbell Good Morning ، سلام ژاپنی با هالتر

Barbell Good Morning ، سلام ژاپنی با هالتر

سلام ژاپنی با هالتر نام تخصصی : Barbell Good Morning   جزئیات تمرین سلام ژاپنی با هالتر  گروه عضلانی اصلی: پشت ،راسته ستون فقرات گروه کمکی  عضلانی: پشت پا سایر گروه های عضلانی: Glutes ، سرینی نوع: قدرت عملکرد : ترکیبی ،چند مفصلی تجهیزات: هالتر دشواری: مبتدی چگونه انجام تمرین سلام ژاپنی با هالتر   تمرین سلام ژاپنی با هالتر …

ادامه نوشته »